Jurnal Linguistik Vol. 23 (1) Jun 2019

Jurnal Linguistik Vol. 23 (1) Jun 2019

ISSN 1823-9242

*Klik pada tajuk untuk muat turun jurnal berkenaan.

Tajuk Penulis

Ng Chwee Fang

Nik Farhan Mustapha
Pabiyah Toklubok@Hajimaming
Muhd Zulkifli Ismail

Discourse in Colgate Palmolive Television Advertisement Copy:Colgate Maximum Cavity Protection Nur Widad Roslan
Hazlina Abdul Halim
Mohd Azidan Abdul Jabbar
A Study On The Frequency Of Dusun Language Use Among Secondary School Students Alexander Japeni Sator
Hazlina Abdul Halim
Jürgen Martin Burkhardt
Komunikasi Mediasi Komputer Secara Sinkronus (KMK-S) dalam Proses Pembelajaran Bahasa Sepanyol Sebagai Bahasa Asing. Rozita Che Omar
Nor Shahila Mansor
Sikap dan Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Web 2.0 dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Jepun di Universiti Putra Malaysia Muhammad Alif Redzuan Abdullah
Sanimah Hussin
Bahasa Media Sosial Hari ini Memisahkan Generasi X dan Y Zaitul Azma Zainon Hamzah
Kamariah Kamarudin
Pabiyah Toklubok@Hajimaming
Nor Azuwan Yaakob
Golongan Kata Kerja: Korelasi antara Kecekapan Tatabahasa dengan Kecekapan Pragmatik dalam Kalangan Remaja Malaysia Khairul Taufiq Abu Bakar
Nor Hashimah Jalaluddin
Fazal Mohamed
Mohamed Sultan