Jurnal Linguistik Vol. 24 (1) Jun 2020

Jurnal Linguistik Vol. 24 (1) Jun 2020

ISSN 1823-9242

*Klik pada tajuk untuk muat turun jurnal berkenaan.

TAJUK TAJUK
Ayat Selapis Dalam Dialek Perlis Menggunakan Kerangka Minimalis Maulana Al-Fin Bin Che Man
Fazal Mohammed Mohammed Sultan
Perbandingan Kata Kerja Tak Akusatif dengan Kata Kerja Tak Ergatif Bahasa Melayu : Analisis Aktionsart Mughni Murni Bustamam
Maslida Yusof
Ketaksaan Leksikal Dalam Perbualan Masyarakat Peniaga Terengganu Zul Hanis Yop Othman
Zaitul Azma Zainon Hamzah
Kesejajaran Kesantunan Bahasa dalam Perutusan Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin dengan Prinsip Kesopanan Leech (1983) Sara Beden
Pengekalan Kosa Kata Budaya Dalam Kalangan Generasi Muda Masyarakat Jawa Adib Zakwan Al-Qayyum Shahbuddin
Mardian Shah Omar
Tahap Penguasaan Makna, Pembentukan dan Penggunaan Kata Adjektif Bahasa Jepun dalam Kalangan Pelajar Cina UPM Ng Chwee Fang
Struktur Tema Dalam Manifesto Pakatan Harapan Pilihan Raya Umum Ke-14 Muhammad Faizul Abd Hamid
Harishon Radzi