ARKIB

Berikut adalah senarai jurnal yang diterbitkan oleh PLM :

Senarai Jurnal
Jilid 1 Bil. 1 – 1983 Klik di sini
Jilid 2 Bil. 2 – 1986/1987 Klik di sini
Jilid 3 Bil. 3 – 1987/1988 Klik di sini
Jilid 4 Bil. 4 – 1988/1989 Klik di sini
Jilid 10 (Edisi Khas) – 2010 Klik di sini
Jilid 11 – 2010 Klik di sini
Jilid 12 – Mac 2011 (Edisi Khas) Klik di sini
Jilid 13 – Jun 2011 Klik di sini
Jilid 14 – Disember 2011 Klik di sini
Jilid 15 – Jun 2012 Klik di sini
Jilid 16 – Disember 2012 Klik di sini
Jilid 17 – Jun 2013 Klik di sini
Jilid 17 Bil. 2 – Dis 2013 Klik di sini
Jilid 18 Bil. 1 – Jun 2014 Klik di sini
Jilid 18 Bil. 2 – Dis 2014 Klik di sini
Jilid 19 Bil. 1 – Jun 2015 Klik di sini
Jilid 19 Bil. 2 – Disember 2015 Klik di sini
Jilid 20 Bil. 1 – Jun 2016 Klik di sini
Jilid 20 Bil. 2 – Dis 2016 Klik di sini
Jilid 21 Bil. 1 – Jun 2017 Klik di sini
Jilid 21 Bil. 2 – Dis 2017 Klik di sini
Jilid 22 Bil. 1 – Jun 2018 Klik di sini
Jilid 22 Bil. 2 – Dis 2018 Klik di sini
Jilid 23 Bil. 1 – Jun 2019 Klik di sini
Jilid 23 Bil. 2 – Jun 2019 Klik di sini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *